logo Hospice Almere
Slogan

 

Organisatie: wie zijn we

In 2003 nam een aantal mensen het initiatief om in Almere een Hospice te stichten. In 2006 is er een Stichting opgericht: Stichting Hospice Almere. In 2009 is de Hospice Almere geopend.
Vrijwilligers, bestuur en medewerkers werken belangeloos voor de Hospice.
Een coördinator die de dagelijkse leiding heeft en de werkzaamheden van de vrijwilligers coördineert is in dienst van de Stichting.
.
Daarnaast is er een Vereniging Vrienden van Hospice Almere opgericht, met als doelstelling het ondersteunen van de stichting in vooral financieel opzicht en het verzorgen van de PR van de stichting.

Coördinator
Tel.:06-16249878
Clingendaellaan 229
1333 WJ Almere

Bestuur Stichting Hospice Almere
Ineke Smidt, voorzitter
Dick Hamaker, secretaris
Anton Zuure, penningmeester
Frans Bollen, bestuurslid zorg
1 vacature openstaand

Bestuur Vereniging Vrienden van Hospice Almere
Frans Bollen, (tijdelijk) voorzitter
Rene Coonman, secretaris
Hans Wimmer, penningmeester
1 vacature openstaand

ANBI nummer:8141.52.569.