logo Hospice Almere
Slogan

Wat is een hospice?

Een hospice biedt aan mensen in hun laatste levensfase, op een heel persoonlijke manier, alle nodige zorg in een rustige huiselijke sfeer waar ook hun naasten van harte welkom zijn.

Het is de wens van veel mensen thuis te kunnen sterven. Temidden van de mensen die hen lief zijn en in de omgeving die hen vertrouwd is. Om tal van redenen is het niet altijd mogelijk die wens in vervulling te laten gaan maar ook kan men bewust een keus maken om thuis niet te willen sterven. De hospice is dan een waardevol alternatief.


Hospice Almere bestaat 5 jaar from Clipjesfabriek on Vimeo.

Kwaliteit van leven in de laatste levensfase

De zorg in de hospice is niet gericht op genezing, maar op het verminderen van lijden en het verbeteren van kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Deze zorg, ook wel palliatieve zorg genoemd, is meer dan pijn- en symptoombestrijding en richt zich op de zorg voor de mens zelf in zijn of haar ziekte. Deze vorm van zorg is daarom sterk verbonden met respect voor individuele behoeften en wensen.

De kunst van goede palliatieve zorg is dat alle zorgverleners samen proberen lasten en pijn zodanig te verminderen dat de gast ruimte krijgt voor wat hij/zij in de laatste levensfase nog wil (doen).

Er is sprake van een zelfstandige voorziening omdat het hospice geen onderdeel uitmaakt van een organisatie die intramurale verzorging en/of verpleging biedt.

Hoe werkt een hospice?

Er bestaan twee soorten hospices, namelijk het “bijna thuis huis” en de “high care hospices”. Het verschil is vooral gelegen in de (financiële) organisatie.

In Almere hebben wij een "bijna thuis huis" gerealiseerd.

Het huis

Een “Bijna Thuis Huis” , een gewoon huis:

Op termijn wil de  Hospice beschikken over minimaal over 4 gastenkamers. De mogelijkheid moet bestaan om zonder al te hoge investeringen uit te breiden naar 6 gastenkamers.
Elke gast krijgt een eigen kamer, die naar wens ingericht kan worden met eigen spullen.

Wat kost verblijf in een hospice?

Zie hiervoor de pagina Financiën, onder het kopje Bijdrage van de gasten