logo Hospice Almere
Slogan

Organisatie: missie & visie

Missie

(Zorg)visie

Vroeger was thuis sterven heel gewoon. Dood en doodgaan waren onlosmakelijk met het leven verbonden. Ontwikkelingen in onze samenleving hebben ertoe geleid dat steeds meer ernstig zieken naar een ziekenhuis gaan en daar sterven. De meeste mensen sterven momenteel in een ziekenhuis of verpleeghuis, al treedt daarin geleidelijk weer een verandering op.

De oprichters van het Hospice Almere zien het sterven als een proces dat bij het normale leven hoort. Thuis sterven – de laatste levensfase thuis beleven, samen met dierbaren naar het einde van het leven toegroeien – is in deze visie het meest voor de hand liggend.
Het Hospice sluit hierbij naadloos aan. Wanneer een ziekenhuis niet meer hoeft en het thuis niet (meer) gaat, kan in een Hospice op een heel persoonlijke manier in een huiselijke omgeving alle nodige zorg worden geboden.

De moderne mens is mondig, maakt haar/zijn eigen keuzes, geeft een eigen invulling aan het leven, maar dient ook zelf te kunnen beslissen waar en hoe te sterven.

Erkenning, aanvaarding en respect voor de verschillen tussen mensen is een voorwaarde voor goede zorgverlening. De gast geeft aan op welke wijzen en onder welke condities zij/hij geholpen wil worden. Zolang de gast in staat is zelf beslissingen te nemen, worden deze niet uit handen genomen. Met de wensen van de gast wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. In het Hospice is respect voor ieders levens- en geloofsovertuiging. Dit geldt ook de opvattingen over leven en dood. Er is zorg en respect voor zowel de gasten en zijn/haar naasten, als voor de vrijwilligers die werkzaam zijn binnen het Hospice.