logo Hospice Almere
Slogan

Financiën

De Hospice Almere is een “Bijna thuis huis“. Dit betekent dat de kosten vergelijkbaar zijn met de thuissituatie. De hulp door huisarts en thuiszorg (wijkverpleging) worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar en de AWBZ.

Voor de zorg door de wijkverpleging brengt de AWBZ u een eigen bijdrage in rekening afhankelijk van uw inkomen.

De Hospice is een vrijwilligersorganisatie. Het ministerie van VWS geeft een subsidie voor de coördinatie en scholing van de vrijwilligers. De verdere kosten, zoals eten en drinken, huur, verwarming, licht, gas, enz. moet de Hospice zelf dragen . Dankzij giften en de contributie van de leden van de Vereniging Vrienden van de Hospice is dit mogelijk.
Toch blijft de noodzaak om een “forse”eigen bijdrage te vragen aan de bewoners waarmee een stukje van bovenstaande kosten en eten en drinken betaald worden.
Wij zijn blij dat naast de partner van de bewoner ook anderen,indien gewenst, kunnen blijven eten. en eventueel kunnen blijven slapen. Maar u begrijpt dat dit extra kosten met zich meebrengt.

Wij moeten dan ook onderstaande bedragen in rekening brengen:

Eigen bijdrage bewoner aan de Hospice                                       € 40,-
(Inclusief eten en drinken van bewoner en partner)

Wanneer naasten mee willen eten
Broodmaaltijd                                                                                € 3,50
Warme maaltijd                                                                              € 5,=

naar boven